Preskoči na vsebino Preskoči na vsebino

(Kult)urni potep po naših krajih - Stolnica sv. Janeza Krstnika

Stolna in župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika je najstarejša in najpomembnejša cerkev v mestu. Sprva je bila posvečena sv. Tomažu, nato nekaj časa sv. Tomažu in sv. Janezu Krstniku, nazadnje pa je edini zavetnik ostal sv. Janez Krstnik. Kot župnija ima tudi stolnica izvor v 12. stoletju. Zgrajena je bila kot enoladijska cerkev v romanskem slogu. Kasnejše razširitve in prezidave so ji dodale gotske in baročne elemente, medtem ko so se prvotni romanski precej zabrisali. V 13. stoletju se je iz enoladijske spremenila v triladijsko slopno baziliko, med glavno in stranskima ladjama pa so bili dodani po štirje arkadni loki. Okrog leta 1320 so zlasti iz obrambnih razlogov cerkvi dodali trinadstropen stolp, ki so ga delno uporabljali tudi za cerkvene potrebe. Okoli leta 1520 so stolpu dogradili še eno etažo, namenjeno cerkvenim zvonovom. Stolp so zaradi mnogih požarov in potresa v naslednjih stoletjih večkrat spreminjali ter popravljali. Prezbiterij in zakristija sta bila zgrajena okrog leta 1400, obe stranski kapeli pa so cerkvi prizidali v 18. stoletju. Po prenosu sedeža lavantinske škofije iz St. Andraža v Maribor leta 1859 so stolnico obnovili v novogotskem slogu. V času obnove so z notranjih cerkvenih sten in tlaka odstranili nagrobne plošče in jih vzidali na zunanjo stran cerkve. Pokopališče, ki jo je nekoč obdajalo, so umaknili konec 18. stoletja. Nanj še vedno spominja pokopališki svetilnik iz leta 1517, ki stoji sredi Slomškovega trga.

Viri in literatura:

Pripravila: Mag. Nina Hriberšek Vuk, Center za domoznansko dejavnost Mariborske knjižnice

Pogled na Slomškov trg in stolnico v obdobju med 2. svet. vojno. Vir: Domoznanska zbirka Mariborske knjižnice
Informacije
Ciljna skupinamladi, odrasli, starejši
LokacijaMaribor - center
SLEDITE NAM | Ikona za Facebook Ikona za Instagram Ikona za Youtube
© 2024 Mariborska knjižnica. Vse pravice pridržane!
Prikaži skrita obvestila