Preskoči na vsebino

Osebna izkaznica

Mariborska knjižnica je splošna, javna knjižnica, ki jo sestavlja 21 knjižničnih enot in Potujoča knjižnica z bibliobusom. Knjižnice in bibliobus s 47 postajališči pokrivajo območje petnajstih občin (Maribor (sedežna občina), Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Šentilj in na širšem območju še Slovenska Bistrica, Benedikt in Oplotnica). Bibliobus štirinajstdnevno obiskuje kraje, kjer v neposredni bližini ni stacionarnih knjižnic.

Financiranje knjižnice: občine, v katerih ima knjižnica svoje enote, Ministrstvo za kulturo, lastna sredstva, projekti, sponzorji, donatorji.

VIZIJA
V prihodnosti bodo prebivalci knjižnico v svojem okolju prepoznavali kot živahno in dinamično središče:

 • kjer se počutijo vredne in varne,
 • ki povezuje prebivalce lokalne skupnosti, navdihuje in prinaša spremembe v njihovo življenje,
 • ki omogoča osebno rast, vseživljenjsko učenje, aktivno državljanstvo, demokratično vključevanje v procese odločanja v družbi, prijetno in koristno preživljanje prostega časa in druženje.

Kot inovativno in kreativno središče:

 • kjer enakovredno in usklajeno uporabljajo fizični in virtualni prostor knjižnice,
 • ki spodbuja k razvijanju njihovih osebnih potencialov,
 • ki vključuje prebivalce v načrtovanje, oblikovanje in izvajanje storitev.

POSLANSTVO IN VREDNOTE

 • Spodbujamo vseživljenjsko učenje, raziskovanje in lastno ustvarjalnost.
 • Ponujamo druženje in aktivno preživljanje prostega časa.
 • Svetujemo in pomagamo pri iskanju dostopa do znanja.
 • Širimo številna doživetja na srečanjih z ustvarjalci, predavanjih, ustvarjalnih delavnicah, krožkih.
 • Odpiramo nove ideje in dajemo pobude za oblikovanje polnejšega življenja v družbi.
 • Naša vrata so odprta za prebivalce vseh starosti.

Vse to zagotavljamo z dostopom do knjižničnega gradiva, informacij, elektronskih informacijskih virov in informacijskih ter kulturnih dejavnosti in prireditev za različne skupine obiskovalcev.

Z bibliobusom, premičnimi zbirkami gradiva in izposojo na domu pridemo tudi tja, kjer ni krajevne knjižnice.


Naziv: Mariborska knjižnica
Mednarodni naziv: Maribor Public Library
Organizacijska oblika: javni zavod
Uradni sedež in naslov zavoda (uprava): Rotovški trg 2, 2000 Maribor
Začasna lokacija uprave (zaradi gradnje nove knjižnice): Slovenska 40, Maribor
Telefon: 02/23 52 100; Faks: 02/23 52 127, e-pošta
Spletni naslov: https://knjiznica-mb.si
Direktor: mag. Klemen Brvar
Matična številka: 5055636000
Davčna številka: ID za DDV: SI99698722
TR Mariborske knjižnice: SI56 0127 0603 0372 772 pri UJP Slovenska Bistrica

Mariborska knjižnica v številkah, podatki za leto 2023:

 • Zaposleni: 92,7 (redni, določen čas, javna dela)
 • Letni proračun: 4.887.754 € ; 26,18 €/prebivalca
 • Zaloga gradiva: 887.999 enot
 • Letni dotok gradiva: 27.730 enot knjižničnega gradiva
 • Člani: 30.994
 • Letni obisk: 973.661 (fizični in virtualni obisk)
 • Izposoja: 1.460.488 knjižničnega gradiva

Več: Letno poročilo Mariborske knjižnice 2023

SLEDITE NAM | Ikona za Facebook Ikona za Instagram Ikona za Youtube
© 2024 Mariborska knjižnica. Vse pravice pridržane!
Prikaži skrita obvestila