Preskoči na vsebino

Kontakti in uredniški odbor

Revija Otrok in knjiga - logotipGlavna in odgovorna urednica revije Otrok in knjiga
: dr. Andreja Erdlen
t: 02/23 52 100 (centrala), 02/23 52 129
Tajnica revije: Ana Dolinšek, bibliotekarka, diplomirana filozofinja in italijanistka.
Lektor:
 Tadej Vrbnjak, profesor slovenščine in bibliotekar
Prevajalka:
Marjeta Gostinčar Cerar

Uredniški odbor:

Dr. Andreja Erdlen, bibliotekarska svetnica, diplomirana literarna komparativistka, publicistka, pravljičarka, doktorica literarnih znanosti, vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti v Mariborski knjižnici
V Mariborski knjižnici je ob izposoji intenzivno izvajala bibliopedagoške dejavnosti in se v zadnjih letih usmerila zlasti v delo z mladostniki. Vodila je literarna srečanja z mladinskimi ustvarjalci in se ukvarjala z vsebinsko obdelavo mladinske literature. S prispevki je sodelovala na strokovnih srečanjih in okroglih mizah. Članke in recenzije s področja mladinske književnosti in gledališča je objavljala v Otroku in knjigi, Reviji za elementarno izobraževanje, Sodobnosti, Večeru in Dialogih, kjer je bila krajši čas resorna urednica za gledališče. Bila je članica Strokovne komisije za področje knjige ter založniške in izdajateljske dejavnosti pri Mestni občini Maribor. Trenutno je članica strokovne komisije za literaturo za podelitev Glazerjevih nagrad.

Dr. David Bedrač, pesnik, profesor slovenščine, doktor literarnih ved, publicist, kritik, mentor.
Piše pesmi, eseje, literarno kritiko in članke s področja literature in kulture. Objavljal je v večini slovenskih literarnih revij, med drugim tudi v revijah Ciciban in Cicido. Njegove pesmi so prevedene v različne jezike, tudi v španščino, hrvaščino in angleščino. Je član uredniškega odbora literarne revije Mentor. Vodi literarne delavnice in je mentor številnim uveljavljenim avtorjem mlade generacije. Večkrat je zmagal na literarnih natečajih in sodeloval na vidnejših domačih in mednarodnih pesniških festivalih.

Dr. Tina Bilban, raziskovalka, literarna kritičarka, urednica, prevajalka, avtorica.
Deluje na stičišču filozofije, znanosti in literature, pri čemer jo še posebej zanima predstavljanje znanosti v mladinski književnosti. Je predsednica Slovenske sekcije IBBY (2020–). V letih 2020 in 2022 je bila članica žirije za Andersenovo nagrado, osrednjo mednarodno nagrado na področju mladinske književnosti, od leta 2022 je članica izvršnega odbora IBBY. Je članica strokovnega odbora Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki ga pripravlja Pionirska – kompetenčni center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, MKL. Je članica izvršnega odbora Društva slovenskih literarnih kritikov, velik del svoje kritiške pozornosti namenja mladinski književnosti, še posebej poučnim knjigam za mlade. Je avtorica več poučnih in leposlovnih del za mlade in odrasle bralce.

Urška P. Černe, juristka, diplomirana nemcistka in literarna komparativistka, tolmačka
Prevedla je okrog 24.000 verzov poezije v slovenski in nemški jezik, 7 odrskih del za gledališče in lutkovno produkcijo ter približno 460 avtorskih pol proze in humanistike. V zadnjem času se usmerja tudi v prevajanje mladinske književnosti. Je dobitnica številnih uglednih domačih in tujih nagrad s področja prevajanja, med drugim Sovretove nagrade. Od leta 2007 je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru izvajalka predmetov Prevajanje literarnih besedil in Prevajanje humanističnih besedil. Objavlja članke v mednarodni prevodoslovni javnosti. Je vodja festivala Pranger.

Mag. Darja Lavrenčič Vrabec, diplomirana slovenistka in bibliotekarka, vodja Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo.
Diplomirala je iz slovenistike in bibliotekarstva na ljubljanski Filozofski fakulteti ter leta 2000 magistrirala iz mladinske književnosti. Zaposlena je v Mestni knjižnici Ljubljana kot vodja Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Vrsto let kot urednica aktivno sodeluje pri Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig, je ena pobudnic nacionalnega projekta »Zlata hruška«. Aktivno sodeluje s prispevki na Strokovnih sredah in simpozijih, jih tudi koordinira in vodi. Piše prispevke s področja mladinske književnosti. Je članica projektne strokovne skupine »Rastem s knjigo za OŠ in SŠ« pri JAK, bila je tudi članica delovne skupine za pregled in dopolnitev Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019–2030 pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS. Delovno se povezuje v različnih medresorskih projektih, ki so povezani s knjigo in branjem. Sodeluje in se povezuje z različnimi ustanovami s področja branja, promocije branja doma in na tujem. V letu 2017 je za svoje strokovno delo prejela Čopovo diplomo.

Tatjana Pregl Kobe, diplomirana umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka, pisateljica, pesnica, esejistka.
Med njena strokovno najpomembnejša dela spada knjiga Slovenska knjižna ilustracija (1979/80), razvoj ilustracije je obravnavala v knjigi Upodobljene besede (1998). To likovno tematiko ves čas spremlja in redno sodeluje pri domačih in mednarodnih žirijah v okviru te tematike, na vodstvih razstav in na predavanjih ter zadnja leta s serijo strokovnih objav Slovenski knjižni ilustratorji (Otrok in knjiga). Pripravlja obsežnejši knjižni projekt Slovenska knjižna ilustracija, prva knjiga je izšla leta 2023, druga je tik pred izidom. Kot likovna kritičarka je postavila preko petsto razstav, kot kuratorka preko deset večjih projektov z obširnimi katalogi. Piše poezijo, literaturo za otroke in mladino. Za svoje delo je prejela več nagrad in priznanj. Je članica Društva likovnih kritikov Slovenije, Društva slovenskih pisateljev, Slovenske sekcije PEN, je ena izmed ustanoviteljic Mire, ženskega odbora PEN in članica uredniškega odbora revije Otrok in knjiga.

Doc. dr. Barbara Zorman je avtorica književne študije Sence besede, ki analizira vpliv literature na razvoj slovenskega filma. Kasneje je ob filmskih adaptacijah raziskovala še filmsko vzgojo, mladinsko književnost ter medkulturne vidike vzgoje in izobraževanja; članke je med drugim objavljala v Primerjalni književnosti, Jeziku in slovstvu, Sodobni pedagogiki, Otroku in knjigi. Sodelovala je na več simpozijih na Centru za razvoj mladinske literature v Cambridgeu, na Jagelonski univerzi v Krakovu ter drugih. Poučuje na Pedagoški fakulteti ter Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem.

SLEDITE NAM | Ikona za Facebook Ikona za Instagram Ikona za Youtube
© 2024 Mariborska knjižnica. Vse pravice pridržane!
Prikaži skrita obvestila