Preskoči na vsebino Preskoči na vsebino

Saksida, Igor : Bralni izzivi mladinske književnosti

Domžale: Izolit, Maribor: Mariborska knjižnica: revija Otrok in knjiga, 2005, 216 strani.

Posebna odlika razprav dr. Igorja Sakside je v tem, da v interpretacijah pesništva, pripovedništva in dramatike pride do izraza avtorjevo poznavalsko obravnavanje nekaterih temeljnih literarnovednih vprašanj. Povzeti jih je mogoče v naslednje problemske sklope: vprašanje primerljivosti in enakovrednosti (glede na umetniškost ) mladinske in nemladinske književnosti; povezanost mladinske in nemladinske besedne tvornosti v opusih ustvarjalcev; problem meje mladinske književnosti glede na njeno žanrsko in naslovniško odprtost; možnost dvojne recepcije mladinskih del in vloga bralca - otroškega/odraslega - pri (so)ustvarjanju sporočilnosti mladinskega besedila; merila in vzorci kritiške obravnave mladinske književnosti. Prav enovitost problemskih izhodišč povezuje izbor raznolikih razprav uglednega strokovnjaka v zaključeno celoto.
- iz recenzije doc. dr. Marjane Kobe

V pričujoči knjigi so zbrani pregledi, komentarji in interpretacije, ki so nastajali na milenijskem prelomu. Igor Saksida v njih pozorno sledi procesu postopnega osamosvajanja mladinske književnosti od literature za odrasle. Pri tem s posebno skrbjo osvetljuje prezrte pisave in zahtevnejše teme - tudi tiste, ki praviloma zaposljujejo najreprezentativnejše vrste beletristike. Hkrati po vsej širini in globini odpira vprašanje presoje mledini namenjenih del, ki je eno najtežjih vrednotenjskih opravil. Kriteriji, ki se uveljavljajo v tem segmentu literarnega kriticizma, so vedno problematični, saj lovijo dinamično ravnovesje med umetniškostjo in vzgojnostjo. Knjiga Igorja Sakside je miselna pobudna podlaga za podrobnejši študij mladinske književnosti, hkrati pa razkriva avtorjevo specifično perspektivo njenega razumevanja in vrednotenja. Nikjer ne zatajuje osebne note in se ne poskuša skrivati za prividom objektivizma, ki je v tekstih vseh vrst ( zaradi njihove naklonske dimenzije ) tako ali tako nedosegljiv.
- iz recenzije prof. dr. Igorja Grdine

Igor Saksida: Bralni izzivi mladinske književnosti, naslovnica monografije Iskalnik Preverite razpoložljivost (Cobiss)
Informacije
Leto izida2005
Ciljna skupinaodrasli, starejši
SLEDITE NAM | Ikona za Facebook Ikona za Instagram Ikona za Youtube
© 2024 Mariborska knjižnica. Vse pravice pridržane!
Prikaži skrita obvestila