Preskoči na vsebino

Sodelovanja

Varstveno delovni center Sožitje
Program socialnega vključevanja in ustvarjanja enakih možnosti za vse prebivalce.

Začetki sodelovanja Mariborske knjižnice in VDC Sožitje segajo v leto 2006, s podpisom dogovora o članstvu in vzpostavitvijo premične zbirke v VDC Sožitje.

S premično zbirko omogočamo VDC Sožitje (in nekaterim drugim ustanovam) izposojo večje količine raznovrstnega aktualnega gradiva (ca. 200-400 enot). Gradivo izbiramo iz fonda Potujoče knjižnice, skupaj s strokovnima sodelavkama VDC Sožitje, ki najbolje poznata posebne potrebe uporabnikov. Pri izboru gradiva sodelujejo tudi uporabniki VDC Sožitje. Premična zbirka v VDC Sožitje je na ta način dobila vlogo »male knjižnice«, knjižnična dejavnost pa je postala ena od vsebin v okviru delovno rehabilitacijskega programa (skupna skrb za izposojo, vodenje evidence ipd.).

Storitev smo vsa ta leta nadgrajevali tudi z drugimi vsebinami, s ciljem, da osebe z motnjo v duševnem razvoju celovito vključimo v uporabo knjižnice in da postanejo naši redni člani. Program socialnega vključevanja temelji na izhodišču zagotavljanja enakih možnosti: vsebine, ki jih izvajamo za druge člane oz. skupine (npr. starejše odrasle, šolajočo mladino idr.), poskušamo enakovredno izvajati tudi za uporabnike VDC Sožitje. Po potrebi in po dogovoru vsebine prilagodimo.

Redne skupinske obiske v Knjižnici Nova vas in Pionirski knjižnici Nova vas, ki se nahajata v bližini VDC, smo v tem času dopolnjevali s projekti in aktivnostmi, kot so npr. bralna značka, pravljične ure, obiski igroteke, udeležba na literarnem natečaju, predstavitev knjigoveških opravil, izposoja drugega knjižničnega gradiva (kot je CD-ji, DVD-ji…), ureditev individualnega članstva uporabnikov ipd.

Skupaj tako ustvarjamo občutenje knjižnice kot varnega prostora, v katerega uporabniki VDC Sožitje radi zahajajo in se v njem dobro počutijo. Zastavljeni cilj, da postanejo naši redni člani in knjižnico obiskujejo tudi v svojem prostem času, smo dosegli. Z rednimi obiski v naših enotah uporabniki VDC Sožitje širši javnosti posredujejo pomembno sporočilo, sporočilo o pomenu medsebojnega spoznavanja, spoštljivega sobivanja in enakopravne dostopnosti knjižničnih storitev vsem prebivalcem našega mesta.

Ključnega pomena v tem procesu je podpora strokovnih sodelavk VDC Sožitje, brez katerih programa socialnega vključevanja gotovo ne bi mogli izpeljati.

Skupni projekti v 2022 z VDC Sožitje:

  • Projektno sodelovanje ob 10. dnevu Mariborske knjižnice - IZDELAVA PROMOCIJSKIH PLATNENIH VREČK (ročno delo temelji na zasnovi ilustratorke Jane Kocjan). Vrečke so namenjene promociji igroteke, ob 10. dnevu Mariborske knjižnice in praznovanju 30. letnice Pionirske knjižnice Nova vas in Knjižnice Nova vas. Uporabniki VDC Sožitje izdelujejo vrečke v okviru delovno rehabilitacijskega programa. Za svoje delo dobijo ustrezno nagrado oz. plačilo.

Oglejte si posnetek o sodelovanju:

SLEDITE NAM | Ikona za Facebook Ikona za Instagram Ikona za Youtube
© 2024 Mariborska knjižnica. Vse pravice pridržane!
Prikaži skrita obvestila