Preskoči na vsebino

Če zamudim rok vrnitve

POSEBNO OBVESTILO
V Mariborski knjižnici smo prešli na pošiljanje e-opominov. Za ta poslovni korak smo se odločili na podlagi zaveze, da stopamo na pot trajnostnega razvoja in zmanjševanja papirnatega poslovanja. Če ste knjižnici posredovali svoj e-naslov za potrebe obveščanja, bodo na ta način odposlani tudi opomini. Prosimo, da pozorno spremljate elektronska sporočila, ki jih boste prejeli s strani Mariborske knjižnice. Klasičnih papirnatih opominov, z izjemo 3. opomina, namreč več ne bomo pošiljali. Prav tako vas pozivamo, da pravočasno vračate gradivo oziroma mu podaljšate rok izposoje. Pri tem so vam lahko v pomoč e-obvestila v sistemu Cobiss+ Moja knjižnica in mCobiss.

Zamudnine:

 • začetek obračunavanja: 4. dan po poteku roka izposoje,
 • konec obračunavanja: ob vrnitvi gradiva oz. na dan izstavitve 3. opomina,
 • se obračunavajo za vsako enoto izposojenega knjižničnega gradiva za vsak dan v tednu, razen za nedelje, praznike, dneve izredne zaprtosti in dneve zaprtosti v času poletnega urnika,
 • na bibliobusu se zamudnina ne zaračunava.

Prve tri dni po poteku roka izposoje se zamudnina še ne obračuna.

Pisni opomini o poteku roka izposoje:

 • prvi opomin: poslan 10. dan po poteku roka izposoje,
 • drugi opomin: poslan 10. dan po izstavitvi prvega opomina,
 • tretji opomin: poslan 10. dan po izstavitvi drugega opomina.

POZOR! Gradivo, za katerega je že bil izstavljen opomin, je potrebno pred plačilom stroška opomina vrniti v knjižnico.

Finančne dolgove lahko poravnate v katerikoli enoti Mariborske knjižnice.

Dolgove je možno poravnati tudi prek transakcijskega računa knjižnice.  Potrebni podatki:

 • Naziv in naslov knjižnice: Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor
 • TRR oz. IBAN: SI 56 0127 0603 0372 772
 • BIC koda banke prejemnika: BSLJSI2X
 • Namen nakazila: plačilo članarine, zamudnine…
 • Znesek za nakazilo:
 • Sklic oz. referenca: številka članske izkaznice

Izterjava:

 • terjatev predamo pooblaščeni agenciji za izterjavo 21. dan po izstavitvi tretjega opomina. Po posredovanju podatkov agenciji plačilo terjatev v knjižnici ni več možno.
 • Knjižnica preda pooblaščeni agenciji za izterjavo tudi druge neporavnane terjatve, ki so nastale iz obveznosti članstva (zamudnine, odškodnina za izgubljeno gradivo, članarina in podobno).
 • Terjatve, ki ostajajo neporavnane tudi po izvedenih postopkih agencije za izterjavo, so predane v obravnavo pristojnemu sodišču.

SPLETNO PLAČEVANJE ČLANARINE IN DOLGOV

Vstopna točka je program Cobiss+, Moja knjižnica, kjer kliknete ikono Moja knjižnica, v spustnem seznamu izberete Mariborsko knjižnico, se prijavite s št. izkaznice in geslom za Mojo knjižnico, izberete zavihek Dolgovi, omejitve in poravnate plačilo.

POZOR! Dolg od opomina poravnajte samo v primeru, da ste gradivo že vrnili. V nasprotnem primeru boste kljub spletnemu plačilu stroškov opomina prejeli naslednji višji opomin, če gradiva v določenem roku ne boste vrnili. Zamudnina se obračunava do vračila gradiva oz. do datuma izstavitve tretjega opomina.

SLEDITE NAM | Ikona za Facebook Ikona za Instagram Ikona za Youtube
© 2024 Mariborska knjižnica. Vse pravice pridržane!
Prikaži skrita obvestila