Preskoči na vsebino Preskoči na vsebino

Priznanje IBBY Službi za mlade bralce v Mariborski knjižnici 2016

Informacije
Začetek:25. 11. 2016 15.00

Slovenska sekcija Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY (International Board on Books for Young People) je za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja podelila priznanje 2016 Službi za mlade bralce v Mariborski knjižnici.

Slavnostna podelitev nagrade se je zgodila na Slovenskem knjižnem sejmu, v petek, 25. novembra 2016, ob 15. uri, na prireditvi z naslovom Branje nagrajuje, skupni prireditvi Slovenske sekcije IBBY, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS ter revije Otrok in knjiga.

Priznanje je s ponosom prevzela direktorica Mariborske knjižnice Dragica Turjak.

Utemeljitev priznanja
Služba za mlade bralce ima v Mariborski knjižnici in tudi v slovenskem merilu posebno mesto, pomen in zasnovo. Izhodišče ima v načrtu dr. Bruna Hartmana o razvoju mreže javnih knjižnic na območju občine Maribor iz leta 1969. Leta 1970 je Ignac Kamenik, takratni ravnatelj Mestne knjižnice, začrtal Službo za mlade bralce kot notranjo organizacijsko enoto, ki od začetkov in vse do danes utrjuje svoje specifično strokovno delovno področje: sistematično, redno, aktualno in strokovno ukvarjanje z mladimi bralci od predbralnega obdobja do 15. leta starosti. Organizacijsko je rastla s širitvijo knjižničnega sistema, v več kot štiridesetih letih se je smotrno dopolnjevala, prilagajala potrebam okolja in usmeritvam šolstva ter sledila novim komunikacijskim tokovom. Njene naloge se v skladu s cilji Mariborske knjižnice zaokrožajo v tri vsebinske in organizacijske sklope: skrb za nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva za otroke in mladostnike, bibliopedagoško delo z mladimi bralci ter sodelovanje knjižnice v javnosti, v različnih projektih za promocijo branja, mladinskega knjižničarstva in umetnosti pripovedovanja. Vse to jo vseskozi prepleta z različnimi organizacijskimi enotami znotraj knjižnice in v širšem slovenskem prostoru. Izjemno strokovno dediščino so mariborski mladinski knjižničarji pod uredniškim očesom Darje Kramberger in Maje Logar popisali v zborniku Splet znanja in domišljije: zbornik ob petdesetletnici mladinskega knjižničarstva v Mariboru: 1953–2003 (2006). Književna, knjižna in knjižnična vzgoja mladega bralca so v ospredju vsega njenega prizadevanja, umetnost pripovedovanja v najširšem smislu pa je njena dejavnost, ki jo od začetka prepleta z vsemi oblikami bibliopedagoškega dela. Ima stalno bazo številnih izjemnih pripovedovalcev, ki se izpopolnjujejo in iščejo nove poti, polje pripovedovanja pa že dve desetletji selijo tudi v prostor odraslega poslušalstva ter ga prepletajo s kulturno dediščino in narečji. V okviru njenega delovanja so prvič na področju slovenskega splošnega knjižničarstva zaživeli Pravljični dnevi s pravljično šolo ali simpozijem. Služba za mlade bralce se lepo povezuje z revijo Otrok in knjiga, Mariborska knjižnica pa je v okviru Službe za mlade bralce izdala še monografiji Sedi k meni, povem ti eno pravljico (2006) ter Za pravljice odklenjene ključavnice (2012).

Vir: https://ibby.si/nagrade-slo-sekcije-ibby

Vabimo vas, da se prijavite na Sovine E-novice Mariborske knjižnice. V njih vas bomo obveščali o novicah in aktualnih dogodkih.
Prijavi se na novice
SLEDITE NAM | Ikona za Facebook Ikona za Instagram Ikona za Youtube
© 2024 Mariborska knjižnica. Vse pravice pridržane!
Prikaži skrita obvestila