Preskoči na vsebino

O reviji

Revija Otrok in knjiga - logotip

OBVESTILO Uredništvo revije Otrok in knjiga vabi k sodelovanju avtorje znanstvenih in strokovnih člankov za rubriki Razprave – Članki in Pregledi – Pogledi. Prispevki so recenzirani. Glede na recenzentsko mnenje lahko uredništvo povabi avtorja, da prispevek ustrezno popravi oziroma dopolni. Revija objavlja besedila, ki še niso bila objavljena drugje.
Avtorje prosimo, da sledijo navodilom, objavljenim na spletni strani Mariborske knjižnice in jih pošljejo na e-naslov glavne in odgovorne urednice dr. Andreje Erdlen.
Roki za oddajo so: 4. marec 2024, 1. avgust 2024 in 27. september 2024.

Revija Otrok in knjiga je edina strokovna revija v Sloveniji s področja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. Ustanovljena je bila leta 1971 z namenom, da bi uveljavila mladinsko književnost kot pomembno ustvarjalno področje, ki ga je potrebno strokovno in sistematično obravnavati ter enakovredno proučevati v okviru literarne vede. Leta 1977 se je prvotni zbornik preoblikoval v revijo z dvema številkama na leto, od leta 2003 pa izhajajo tri številke letno.

Revija je s svojim skrbno načrtovanim konceptom in vztrajnim delom uspela pridobiti za sodelovanje pomembne domače in tuje strokovnjake. S tehtnostjo svojih prispevkov je postala nepogrešljiva spremljevalka literarnih teoretikov, učiteljev, vzgojiteljev, knjižničarjev, urednikov in študentov.

Revija Otrok in knjiga na mednarodnem sejmu otroških knjig 2024 v Bologni.

  Med aktivnosti revije spada organiziranje simpozijev in okroglih miz, občasno pa tudi izdajanje tematskih številk in monografij.

  Vključenost v podatkovne baze:

  • MLA International Bibliography, NY, USA
  • Ulrich's Periodicals Directory, R.R. Bowker, NY, USA
  • EBESCO Publishing, Inc.

  Glavna in odgovorna urednica revije Otrok in knjiga: dr. Andreja Erdlen
  t: 02/23 52 100 (centrala), 02/23 52 129
  Uredniški odbor

  SLEDITE NAM | Ikona za Facebook Ikona za Instagram Ikona za Youtube
  © 2024 Mariborska knjižnica. Vse pravice pridržane!
  Prikaži skrita obvestila